360 Gruppetrening

  • Cross Training E360-serien

    Cross Training E360-serien

    E360-serien gir fem varianter for ulike gruppetreningsbehov for å møte det tilsvarende krysstreningsprogrammet.Mot veggen, i hjørnet, frittstående, eller dekker et helt studio.E360-serien med 5 varianter kan gi en personlig plattform for teamtrening på nesten alle arenaer, og spiller en viktig støtterolle i ulike teamtreninger.