Frie vekter

  • Vanlige frivekter

    Vanlige frivekter

    Generelt sett er frivektstrening mer egnet for erfarne mosjonister.Sammenlignet med de andre har frivekter en tendens til å fokusere mer på total kroppsdeltakelse, høyere krav til kjernestyrke og mer fleksible og mer fleksible treningsplaner.Denne samlingen tilbyr totalt 16 frivekter å velge mellom.